SK EN DE

Vyhliadková veža UFO Ikonická stavba, symbol Bratislavy.

Za 45 sekúnd vás výťah vyvezie z nuly do nemého úžasu. Vo výške 95 metrov, s dohľadom až 100 km spoznáte skutočné čaro stavby, ktorá dotvára neodmysliteľnú súčasť siluety mesta na Dunaji.

Book a table

UFO watch.taste.groove.

Vyhliadková veža je neodmysliteľnou súčasťou Bratislavy, nájdete ju na každej pohľadnici a neprehliadnete ju ani pri pohybe mestom. Ročne ju navštívia tisíce zahraničných, ale aj domácich návštevníkov.

Ak máte chuť vzhliadnuť mesto z vtáčej perspektívy, zažiť dokonalý výhľad, či zachytiť nádherný západ slnka nad Dunajom nenájdete na to vhodnejšie miesto. Navštívte nás denne od 10.00 do 23.00h.


vstupné

1967

Začína realizácia najodvážnejšej stavby svojej doby, visiaceho jednopylónového mosta s Vyhliadkovou vežou. Autormi projektu sú architekti J.Lacko, L.Kušnír, I.Slameň a inžinieri A.Tesár. a J.Zvara.

1972

V tomto roku, presne 26.augusta boli most a vyhliadková veža uvedené do prevádzky. V dobe vzniku bola táto stavba jednou z dvoch takto konštrukčne riešených stavieb na celom svete.

2001

V roku 2001 bol most s vyhliadkovou vežou vyhlásený za slovenskú stavbu storočia v kategórii mostné stavby. Najmenšia z najväčších vyhliadkových veží sveta získala svoje ďalšie naj.


2003

Začala dvojročná modernizácia, pri ktorej bola zrekonštruovaná vyhliadka aj pôvodný interiér reštaurácie. Pod modernú, minimalistickú a funkčnú rekonštrukciu sa podpísali M.Maličevič, V.Krajčovič a D.Čečetka.

2005

Vyhliadková veža je od tohto roku členom veľkej medzinárodnej rodiny vyhliadkových veží a výškových budov združenej v organizácii The World Federation of Great Towers.

2005

Vyhliadková veža bola pre verejnosť znovuotvorená presne 15.júna 2005.


Vyhliadková veža Technické informácie

Dĺžka mosta

430m

Celková výška

95m

Výška vyhliadky

95m

Výška reštaurácie a baru

85m

Kapacita sedenie

130 osôb


Kapacita státie

200 osôb

Priemer kopule

32m

Počet okien

60

Viditeľnosť z vyhliadky

100km

Počet výťahov

1


Rýchlosť výťahu

3 m/s

Kapacita výťahu

8 osôb

Hodinová kapacita výťahu

450 osôb

Počet schodov

430

Doba výstavby

5 rokov